Ferdi Kaza Sigortası

Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir. Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.


Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir:


 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Gündelik tazminat
 • Tedavi masrafları
 • Deprem

Ölüm teminatı

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.


Sürekli sakatlık teminatı

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz.


Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.


Gündelik tazminat

Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir.Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir.Bu tazminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının % 0,025'ini geçemez.


Tedavi masrafları teminatları

Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.


Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5'ini geçemez.


Ölüm hali ve sürekli sakatlık teminatları birlikte sigorta edilebilir. Gündelik tazminat veya tedavi masrafları yalnız başına sigorta edilemez, ancak ölüm ve sürekli sakatlık teminatları ile birlikte verilebilir.


Sigorta teminatı kapsamına alınacak kişilerin meslek sınıfları üç gruba ayrılmıştır:


 • Fikren veya elle çalışanlar,
 • Elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar,
 • Devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar.

Birden fazla mesleğe sahip olanların sigortalarında, bunlardan en yüksek sınıfa giren mesleğe ait prim alınır.


Bu sigorta, 16 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyük kimselere belli esaslar dahilinde uygulanır.


Ferdi kaza sigortasında deprem ek teminatlarının verilmesi esastır.


Sportif faaliyetlere katılma, ek sözleşme maddesi kapsamında sigortalanabilir. Bu, lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanmaz.


Lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanacak ferdi kaza sigortaları, kapsamlarına göre 3 ana teminat grubuna ayrılmıştır:


 1. teminat grubu;yalnız maç ve antrenman sürelerini,
 2. teminat grubu;yalnız maç ve antrenman süreleri ile bunlara gidiş ' dönüş yol sürelerini,
 3. teminat grubu;24 saatlik süreyi kapsamaktadır.

Anadolu Hizmet Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalılarımızın ihtiyaç duyabileceği ayrıcalıklı hizmetler de paketler dahilinde teminat altına alınmaktadır:


1. Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Binek Araç Kasko Yardım”


 • Aracın çekilmesi
 • Aracın kurtarılması
 • Oto kapı kilit hizmeti
 • Lastik değiştirilmesi hizmeti
 • Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
 • Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama
 • Daimi ikametgâha seyahat veya yolculuğa devam seyahati
 • Seyahate devam etmek için Rent-a-car
 • Aracın emanet ve muhafazası
 • Profesyonel sürücü hizmeti
 • Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servisi

2.Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Konut Yardım”


 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Cam işleri
 • Anahtar işleri
 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
 • Otel hizmeti
 • Güvenlik şirketi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servisi

3.Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Ferdi Yardım”


 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Cenaze nakli
 • Tıbbı danışma
 • Hukuki danışma
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Bilgi ve organizasyon servisi

İlgili Linkler

Ferdi Kaza Sigortası Bilgilendirme Formu