Artan Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

İlgili Linkler

Artan Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları