Hasar Uygulamaları

Hasar İhbarının Alınması


Hasar ihbarları Anadolu Hizmet ve hasar işlemleri hattından 7 gün 24 saat telefonla; Oto Hasar Müdürlüğü, tüm Bölge Müdürlüklerimiz, online OSİ’ler ve ihbar almaya yetkili acentelerimizce telefon, mektup, faks, internet, e-mail ve telgraf yoluyla alınır. Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları için hasar ihbarları, Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri tarafından alınır.


İhbar alınırken, ihbarda bulunan kişi hasarda istenen belgeler hakkında bilgilendirilerek yönlendirilir. Nakliyat ve Sorumluluk Sigortalarında ihbar alınması sırasında teminatın olup olmadığına dair karar verilemeyeceği için her ihbar alınır ve dosya açılır.


İhbar alınırken özellik arz eden durumlar aşağıda belirtilmektedir.

OTO CAM HASAR İHBARI


Bu konudaki hasar ihbarları Hasar Hizmet Hattı, Oto Hasar Müdürlüğü ve Şirketimizle online bağlantısı olan anlaşmalı cam servisleri tarafından alınır.


ANLAŞMALI SERVİS (OSİ) İHBARI


Kasko sigortalımızın Şirketimiz yönlendirmesi ile ya da yönlendirmesiz olarak hasarlı aracını anlaşmalı servise götürdüğü durumlarda ihbar, on-line anlaşmalı servis istasyonu tarafından veya on-line değilse “Anadolu Hizmet” ve Hasar İşlemleri Hattı’na yapılır.

BEDENİ ZARARLARA İLİŞKİN HASAR İHBARI


Bedeni zararlara ilişkin ihbarlar telefonla alınmamakta, yazılı beyana istinaden dosya açılmaktadır. Zorunlu sigortalardan gelecek olan tedavi başvurularında 6111 sayılı kanun değişikliği çerçevesinde hasar dosyası açılmamakta talep sahiplerinin SGK’ya başvurması gerekmektedir.


HUKUK YOLUYLA ALINAN İHBARLAR


Şirketimiz aleyhine açılan davalarla ilgili olarak, hukuksal süreci takip edecek Şirketimiz avukatlarının açtığı hasar dosyalarıdır.


Asistans Hizmetleri


Bu hizmete ihtiyaç duyan sigortalımız, asistans firmayı direkt olarak arayabilirler. Ancak sigortalı tarafından asistans hizmet talebi ile Şirketimizin aranması halinde, sigortalılarımız herhangi bir kayıt düşülmeksizin ilgili asistans firmasına yönlendirilir.


İHBARIN EKSPERE BİLDİRİMİ


Şirketimizce hasar gören kıymetin niteliği ve hasar tutarı dikkate alınarak, konuyla ilgili deneyim ve bilgisi yeterli olan, en uygun eksper görevlendirilir. İhbar bilgileri, eksperlere faks ya da e-mail ile bunlara ilave olarak SMS yoluyla iletilir. İstisnaen, bedeni hasarlarda, gerekli hallerde aktüere ilgili tüm bilgiler yazılı olarak, faks yoluyla ulaştırılır.

Sigortalılarımız veya hak sahiplerinin de eksper atama hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak isteyenler ekspertiz ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.


Evrak Tamamlama


Hasar durumunda poliçe ekinde ve ayrıca websitemizde belirtilen gerekli evrakın tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. (İhtiyaç duyulması halinde listede belirtilmeyen ancak ilgili hasar dosyası için gerekli olan ek belgeler de istenebilir.)


ANLAŞMALI SERVİS İSTASYONLARI


Sigortalının Anlaşmalı Servis İstasyonu’na teslim ettiği hasar belgeleri, düzenlendi ise faturayla birlikte, eksper tarafından talep eden birimimize iletilir. Belgelerin tamam olmaması durumunda eksik belgeler servis istasyonundan istenir.


EKSPERTİZ YAPILMAYAN DOSYALAR


Şirket uygulamamız gereği anlaşmalı cam servisinde tamiratı gerçekleşen (otobüs camı hariç) cam hasarlarında, anlaşmalı servislerde onarım gören ve 1.500 TL altındaki hasarlarda eksper görevlendirilmesi yapılmamaktadır.


Hasar Dosyası İnceleme ve Onay


Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,


  • Prim ödeme,
  • Teminat uygunluğu,
  • Genel ve özel şartlara uygunluk,
  • Alınan özel indirimlere uygunluk,
  • Olayın doğruluğu,
  • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açısından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, anlaşmalı sağlık kurumundan sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenir.


Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Sigortalı tarafından poliçede yazılı özel indirimlere uyulmamış olması poliçenin muafiyetli olması ya da tazminat miktarını sınırlandıran başka hususların olması durumunda ilgili klozlar gereği hasar tazminatından indirim yapılır.


Eksik sigorta olması durumunda Genel Şartlar, Özel Şartlar ve Klozlar çerçevesinde işlem yapılır.


Sigortalı aracın çalınması halinde, Genel Şartlarda belirtilen hüküm çerçevesinde, çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmaların 30 gün içinde sonuç vermemesi ve çalınan aracın bulunamadığına dair resmi belgenin ilgili birime iletilmesi gerekir. Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa, azami sorumluluk limitini geçmemek üzere ödeme hazırlanır.


Hasar Ödemesi


Hasar ödemeleri sigortalılarımıza Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla veya talep etmeleri halinde havale /EFT yoluyla yapılmaktadır. Anlaşmalı cam servislerinde cam değişimine ilişkin ödemeler poliçe şartlarında belirtilen çerçevede anlaşmalı cam servisine yapılmakta olup sigortalımızın ayrıca ödeme yapmasına gerek bulunmamaktadır. Yine anlaşmalı servislerde onarımı gerçeleştirilen araç hasarlarında hasar tutarı sigortalımız adına Şirketimizce gerçekleştirilmektedir.


BANKA ÖDEMESİ


Sigortalılarımız kimlikleri ile beraber poliçe numaralarını belirterek, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerinden tazminat ödemelerini alabilmektedirler.


HAVALE/EFT ÖDEMESİ


Tazminat ödemelerini havale/EFT olarak talep eden sigortalıalarımızın ilgili formu dolurarak iletmeleri halinde tazminat ödemelerinin hesaplarına aktarımı sağlanabilmektedir.


Sovtaj
Sovtaj Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde hasarlı kıymetlerin satışı yapılır. Pert araçların satışı için bu adresten gerekli bilgiler öğrenilebilir