Yarınlarım Emeklilik Planı


Genel

Yarınlarım Emeklilik Planı, Anadolu Hayat Emeklilik’in kurmuş olduğu 8 Emeklilik Yatırım Fonu'nun değişik oranlarda dağıtılarak oluşturulduğu 7 Fon Dağılım Seçeneği'ne sahiptir.

Yapılacak Finansal Analiz ve Risk Alma Eğilimi Analizi yardımıyla yaşınız, gelir düzeyiniz, yatırımlarınızda genel vade öngörüleriniz, yatırım deneyimleriniz, emeklilik ile ilgili beklentileriniz doğrultusunda belirlenen risk alma eğiliminize göre size uygun fon dağılım seçenekleri tavsiye edilecektir. Ancak, size tavsiye edilenlerin dışında kendiniz de farklı bir seçim yapabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik hesabınıza yatıracağınız katkı paylarınız tercih ettiğiniz fon dağılım seçeneğindeki oranlar dahilinde yatırıma yönlendirilecektir.

Yarınlarım Emeklilik Planında yer alan emeklilik yatırım fonları, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve İş Portföy Yönetim A.Ş. tarafından profesyonelce yönetilmektedir.

Asgari Katkı Payı

Planımıza dahil olmak için aylık asgari katkı payı tutarı 145 TL‘dir. Katkı payı ödemelerinizi Türk Lirası üzerinden veya yabancı para birimlerine (ABD Doları, Euro) endeksli olarak yaptırabilirsiniz. Yabancı paraya endeksli katkı payı Türk Lirası olarak tahsil edilecektir

Ödeme Şekli

Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak kredi kartı ya da, otomatik ödeme talimatıyla veya nakit olarak yapabilirsiniz.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli brüt asgari ücretin aylık tutarının yarısıdır.

Planımızda sözleşme başlangıç tarihinde giriş aidatı tahsil edilmez. Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir nedenle Şirketimizden ayrılmanız durumunda (Ölüm ve sakatlık hariç), birikiminizden indirilmek suretiyle giriş aidatı tahsil edilir.

Katılımcının Plandan Ayrıldığı Yıl - Giriş Aidatının Tahsil Edilecek Kısmı

0-5 (5. yıl dahil) - Alınır
6+ (6. yılın başlangıcından itibaren) - Alınmaz

Başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla Yarınlarım Emeklilik Planına dahil olmanız durumunda giriş aidatı tahsil edilmez.

Başka bir emeklilik planından plan değişikliği ile Yarınlarım Emeklilik Planına geçmeniz durumunda, ilk olarak dahil olduğunuz emeklilik planındaki giriş aidatı geçerli olacaktır

Emeklilik Yatırım Fonları

AHE Tahvil Bonu Fonu
AHE Likit Fonu
AHE Eurobond Dolar Fonu
AHE Eurobond Euro Fonu
AHE Dengeli Fonu
AHE Beyaz Hisse Fonu
AHE Alternatif Kazanç Fonu
AHE BRIC Plus Fonu


Fon Dağıtım Seçenekleri

Kod Tahvil Bono Fonu Likit Fon Eurobond Dolar Fonu Eurobond Euro Fonu Beyaz Hisse Fonu Dengeli Fon Alternatif Kazanç Fonu BRIC Plus Fon
MH1 %100              
DH1 %40   %30 %30        
DH2 %55   %10 %10 %25      
DH3 %70       %30      
AH1 %40       %60      
AH2     %25 %25 %50      
AH3         %100      
E01                
* Bu seçenekte fon dağılımını kendiniz belirleyebilirsiniz. Fon dağılımını yaparken; fon paylarının toplamı %100 olacak şekilde, %5 ve katları olarak belirleyiniz.

Kesintiler

1. Yönetim Gideri Kesintisi

Yarınlarım Emeklilik Planı'nda ödeme yöntemine ve katkı payı tutarına göre yönetim gideri kesintisi oranı değişmektedir. Yönetim gideri kesintisi katkı paylarının yüzdesi olarak, bireysel emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı üzerinden, katkı payı miktarı ve ödeme şekline bağlı olarak aşağıdaki oranlarda yapılır:
Katkı Payı Tutarı (TL) Ödeme Yöntemine göre Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
  Kredi Kartı - Otomatik Ödeme Talimatı Diğer
290 TL'nin altında %6 %7
290 TL (dahil) - 435 TL arası %5 %6
435 TL (dahil) - 580 TL arası %4 %5
580 TL (dahil) - 1.740 TL arası %3 %4
1.740 TL (dahil) - 5.220 TL arası %2 %3
5.220 TL (dahil) - 21.750 TL arası %1 %1
21.750 TL ve üzeriı %0 %0


Vergi Avantajı

Katkı payı ödemelerinde, katılımcının geçmiş on iki aya ilişkin ödenmemiş katkı payı varsa bu ödemeler ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilir. Bu takdirde mahsup edilen tutardan alınacak yönetim gideri kesintisi katkı payının aylık bazdaki tutarı tespit edilerek bu tutarın denk düştüğü katkı payı aralığına karşılık gelen oranda yapılır. Mahsuplaşmadan sonra arta kalan tutar üzerinden bu tutarın bulunduğu katkı payı aralığına göre yönetim gideri kesintisi yapılır.

2. Fon İşletim Gideri Kesintisi

Plan dahilindeki her bir emeklilik yatırım fonu kapsamında fon net varlık değeri üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılır:
Fon Adı Fon İşletim Gideri kesintisi
AHE Tahvil Bono Fonu %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Likit Fon %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Eurobond Dolar Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Eurobond Euro Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Dengeli Fon %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Beyaz Hisse Fonu %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Alternatif Kazanç Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE BRIC Plus Fonu %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)


Vergi Avantajı

Yarınlarım Emeklilik Planına dahil olarak sistemin size sağladığı vergi avantajlarından yararlanabilir, kendiniz veya eşiniz için ödediğiniz katkı paylarını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Ek Hizmetler

1. Acil Ambulans ve Sağlık Danışmanlığı Hizmeti

Yarınlarım Emeklilik Planına dahil olan katılımcılardan, son bir yıl içerisinde en az bir katkı payı ödeyenlere acil durumlarda S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş. tarafından kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilir ve bu hizmetin maliyeti Şirketimiz tarafından karşılanır.
Öngörülen şartları taşıyan katılımcılar, yurt içinde 24 saat sağlık danışmanlığı ve kara ambulansı hizmeti alabilirler. Katılımcılar, 32 acil durum için S.O.S’in 24 saat hizmet veren (212) 444 4 505 numaralı telefonunu arayarak tıbbi danışmanlık hizmeti alabilir, ambulans çağırabilirler. Bu hizmet için katılımcı herhangi bir ücret ödemeyecektir.
Katılımcıların acil kapsamına girmeyen durumlarda kendileri ve acil olan/olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınları için ambulans hizmetinden yararlandıkları ve bu hizmet için bizzat ödeme yapmak zorunda oldukları durumlarda ise, bu hizmet, % 20 oranında indirimli olacaktır.
Acil durumuna giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız.

2. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim

Yarınlarım Emeklilik Planına dahil katılımcılar herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarında, Şirketimizin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarına başvurduklarında indirimli fiyatlardan yararlanabileceklerdir. Buna göre bireysel emeklilik katılımcılarımız anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına gittiklerinde, Şirketimiz tarafından kendilerine verilen ve müşterimiz olduklarını belli eden kart ile birlikte resmi makamlarca onaylanmış kimlik belgelerini sağlık kuruluşlarının yetkililerinize gösterdiklerinde, indirim oranlarından yararlanabileceklerdir.
Şirketimizin anlaşmalı olduğu tüm kurumların listesini görmek için tıklayınız.