TSK Mensupları Emeklilik Planı


Genel

TSK Mensupları Emeklilik Planı, TSK mensuplarına, TSK bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlara, TSK yararına faaliyet gösteren vakıfların personeline ve bu vakıfların iştirak ve dolaylı ortaklıklarında görev yapan personele, eşlerine ve 18 yaşından büyük çocuklarına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Bu plan, Anadolu Hayat Emeklilik'in kurmuş olduğu 11 Emeklilik Yatırım Fonu'nun değişik oranlarda dağıtılarak oluşturulduğu 11 Fon Dağılım Seçeneği'ne sahiptir.

Yapılacak Finansal Analiz ve Risk Alma Eğilimi Analizi yardımıyla yaşınız, gelir düzeyiniz, yatırımlarınızda genel vade öngörüleriniz, yatırım deneyimleriniz, emeklilik ile ilgili beklentileriniz doğrultusunda belirlenen risk alma eğiliminize göre size uygun fon dağılım seçenekleri tavsiye edilecektir. Ancak, size tavsiye edilenlerin dışında kendiniz de farklı bir seçim yapabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik hesabınıza yatıracağınız katkı paylarınız tercih ettiğiniz fon dağılım seçeneğindeki oranlar dahilinde yatırıma yönlendirilecektir.

Fonlarımız İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından profesyonelce yönetilmektedir.

Asgari Katkı Payı

Planımıza dahil olmak için aylık asgari katkı payı tutarı 116 TL'dir. Katkı payı ödemelerinizi Türk Lirası üzerinden veya yabancı para birimlerine (ABD Doları, Euro) endeksli olarak yaptırabilirsiniz. Yabancı paraya endeksli katkı payı Türk Lirası olarak tahsil edilecektir.

Ödeme Şekli

Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak kredi kartı ya da, otomatik ödeme talimatıyla veya nakit olarak yapabilirsiniz. Ödeme yöntemi olarak otomatik ödemeyi seçmeniz durumunda, anlaşmalı olduğumuz bankaların aşağıda bulunan otomatik ödeme talimat formlarını doldurup Bankanıza iletmeniz yeterli olacaktır.

Başvuru Formları

T. İş Bankası
Akbank
VakıfBank


Giriş Aidatı

Planımızda giriş aidatının bir kısmı katılımcının tercihine bağlı olarak peşin veya 2 taksit halinde plana girişte; bir kısmı ise çıkışta ertelenmiş olarak tahsil edilmektedir.

Plana yeni dahil olan katılımcılardan girişte alınacak tutar katılımcının tercihine göre 2012 yılı için; ilk katkı payı ile birlikte tek seferde 82 TL veya ilk katkı payı ile birlikte 41 TL, ilk katkı payı ödemesini takip eden 3. ayda da 41 TL olmak üzere iki taksitte toplam 82 TL tahsil edilir.

Plana dahil olan katılımcının ilk 1 yıl içinde sistemden ayrılması durumunda ise, 82 TL tutarındaki ertelenen giriş aidatı tahsil edilir. Katılımcının planda bir yılını doldurması durumunda ise, giriş aidatının ertelenmiş kısmı hiç tahsil edilmeyecektir. Başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla plana dahil olan katılımcılardan giriş aidatı tahsil edilmez.
Başka bir emeklilik planından TSK Mensupları Emeklilik Planına geçiş durumunda, katılımcının ilk olarak dahil olduğu emeklilik planındaki giriş aidatı geçerli olacaktır.
Farklı planlardaki veya şirketlerdeki hesapların bu plan kapsamındaki bir hedef hesapta birleştirilmesi durumunda, birleştirme işleminden sonra gerçekleşecek ayrılmalarda, bu plana ait giriş aidatı esasları uygulanır.

Bu plan kapsamındaki bir hesabın Şirket içindeki bir hedef hesapla birleştirilmesi durumunda, katılımcı bu plan kapsamında 1 yılını doldurmamış olsa da, bu plana ait giriş aidatının ertelenmiş kısmı tahsil edilmeden hesap birleştirme işlemi yapılır.

Bu plan kapsamındaki bir hesabın farklı şirketteki bir hedef hesapla birleştirilmesi veya farklı bir şirkete aktarılması durumunda, giriş aidatının varsa tahsil edilmemiş kısmı tahsil edildikten sonra hesap birleştirme/aktarım işlemi yapılır.

Emeklilik Yatırım Fonları

AHE Bonu Fonu
AHE Likit Fonu
AHE Eurobond Dolar Fonu
AHE Eurobond Euro Fonu
AHE Hisse Fonu
AHE Uluslararası Fonu
AHE İstikrarlı Fonu
AHE Dengeli Fonu
AHE Atak Fonu
AHE Alternatif Kazanç Fonu
AHE BRIC Plus Fonu


Fon Dağıtım Seçenekleri

Kod Bono Fonu Likit Fon Eurobond Dolar Fonu Eurobond Euro Fonu Hisse Fonu Uluslararası Karma Fonu İstikrarlı Fon Dengeli Fon Atak Fonu BRIC Plus Fonu Alternatif Kazanç Fonu
MM1                      
MM2 %100           %100        
DD5 %70       %30            
DD6               %100      
DD7                     %100
DD8               %80   %20  
DD9     %30 %30   %20       %20  
AA1 %40       %60            
AA2         %50 %25       %25  
AA3                 %100    
AA4         %100            
E01(*)                      
* Bu seçenekte fon dağılımını kendiniz belirleyebilirsiniz. Fon dağılımını yaparken; fon paylarının toplamı %100 olacak şekilde, %5 ve katları olarak belirleyiniz.

Kesintiler

1. Yönetim Gideri Kesintisi

Yönetim gideri kesintisi katkı paylarının yüzdesi olarak, bireysel emeklilik hesabına yatırılan her bir düzenli katkı payı üzerinden, katılımcının sistemde bulunan fon büyüklüğüne göre aşağıdaki oranlarda yapılır:
x: Katılımcının Fon Büyüklüğü (TL) Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
x <= Asgari Katkı Payı Tutarı x 24 %4
Asgari Katkı Payı Tutarı x 24 < x <= Asgari Katkı Payı Tutarı x 36 %2
Asgari Katkı Payı Tutarı x 36 < x <= Asgari Katkı Payı Tutarı x 48 %1
Asgari Katkı Payı Tutarı x 48 < x %0
Katkı payı ödemelerinde, katılımcının geçmiş on iki aya ilişkin ödenmemiş katkı payı varsa bu ödemeler ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilir. Bu takdirde mahsup edilen tutardan alınacak yönetim gideri kesintisi katkı payının aylık bazdaki tutarı tespit edilerek bu tutarın denk düştüğü katkı payı aralığına karşılık gelen oranda yapılır. Mahsuplaşmadan sonra arta kalan tutar üzerinden bu tutarın bulunduğu katkı payı aralığına göre yönetim gideri kesintisi yapılır.

2. Fon İşletim Gideri Kesintisi

Plan dahilindeki her bir emeklilik yatırım fonu kapsamında fon net varlık değeri üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılır:
Fon Adı Fon İşletim Gideri kesintisi
AHE Bono Fonu %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Likit Fon %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Eurobond Dolar Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Eurobond Euro Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Hisse Fon %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Uluslararası Karma Fon %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE İstikrarlı Fon %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Dengeli Fon %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Atak Fon %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Alternatif Kazanç Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE BRIC Plus Fonu %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)


Vergi Avantajı

TSK Mensupları Emeklilik Planına dahil olarak sistemin size sağladığı vergi avantajlarından yararlanabilir, kendiniz veya eşiniz için ödediğiniz katkı paylarını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Ek Hizmetler

1. Acil Ambulans ve Sağlık Danışmanlığı Hizmeti

TSK Mensupları Emeklilik Planına dahil olan katılımcılardan, son bir yıl içerisinde en az bir katkı payı ödeyenlere acil durumlarda S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş. tarafından kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilir ve bu hizmetin maliyeti Şirketimiz tarafından karşılanır.

Öngörülen şartları taşıyan katılımcılar, yurt içinde 24 saat sağlık danışmanlığı ve kara ambulansı hizmeti alabilirler. Katılımcılar, 32 acil durum için S.O.S'in 24 saat hizmet veren (212) 444 4 505 numaralı telefonunu arayarak tıbbi danışmanlık hizmeti alabilir, ambulans çağırabilirler. Bu hizmet için katılımcı herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Katılımcıların acil kapsamına girmeyen durumlarda kendileri ve acil olan/olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınları için ambulans hizmetinden yararlandıkları ve bu hizmet için bizzat ödeme yapmak zorunda oldukları durumlarda ise, bu hizmet, % 20 oranında indirimli olacaktır.

Acil durumuna giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız.

2. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim

TSK Mensupları Emeklilik Planına dahil olan katılımcılar herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarında, Şirketimizin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarına başvurduklarında, indirimli fiyatlardan yararlanabileceklerdir. Buna göre bireysel emeklilik katılımcılarımız anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına gittiklerinde, Şirketimiz tarafından kendilerine verilen ve müşterimiz olduklarını belli eden kart ile birlikte resmi makamlarca onaylanmış kimlik belgelerini sağlık kuruluşlarının yetkililerine gösterdiklerinde, indirim oranlarından yararlanabileceklerdir.

Şirketimizin anlaşmalı olduğu tüm kurumların listesini görmek için tıklayınız.

3. Ferdi Kaza Teminatı Plana dahil olan katılımcılar, TSK Mensuplarına sunulan ve yıllık olarak düzenlenecek grup feri kaza poliçesinden de, düzenli katkı paylarını ödemeleri koşuluyla yararlanırlar. Teminat tutarı katılımcının aylık düzenli katkı paylarının 150 katkı olarak hesaplanacak olup bu tutar 20.000 TL ile sınırlıdır.