Ev Hanımları Emeklilik Planı


Genel

Ev Hanımları Emeklilik Planı, Anadolu Hayat Emeklilik’in kurmuş olduğu 8 Emeklilik Yatırım Fonu'nun değişik oranlarda dağıtılarak oluşturulduğu 6 Fon Dağılım Seçeneği'ne sahiptir.

Yapılacak Finansal Analiz ve Risk Alma Eğilimi Analizi yardımıyla yaşınız, gelir düzeyiniz, yatırımlarınızda genel vade öngörüleriniz, yatırım deneyimleriniz, emeklilik ile ilgili beklentileriniz doğrultusunda belirlenen risk alma eğiliminize göre size uygun fon dağılım seçenekleri tavsiye edilecektir. Ancak, size tavsiye edilenlerin dışında kendiniz de farklı bir seçim yapabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik hesabınıza yatıracağınız katkı paylarınız tercih ettiğiniz fon dağılım seçeneğindeki oranlar dahilinde yatırıma yönlendirilecektir. Fonlarımız İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından profesyonelce yönetilmektedir.

Asgari Katkı Payı

Ev Hanımları Emeklilik Planının asgari katkı payı, plan başlangıç yaşına göre aşağıdaki tabloda sunulduğu şekilde belirlenmektedir.

Plan Başlangıç Yaşı - Aylık Asgari Katkı Payı Tutarı

18-34 yaş arası (34 Dahil) - 82 TL

35-41 yaş arası (41 Dahil) - 114 TL

42 yaş ve üstü - 148 TL

Katkı payı ödemelerinizi Türk Lirası üzerinden veya yabancı para birimlerine (ABD Doları, Euro) endeksli olarak yapabilirsiniz. Yabancı paraya endeksli katkı payı ödemeleriniz ödeme tarihinizdeki TCMB efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil edilecektir.

Ödeme Şekli

Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak kredi kartı ya da, otomatik ödeme talimatıyla veya nakit olarak yapabilirsiniz.

Giriş Aidatı

Giriş aidatı teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli brüt asgari ücretin aylık tutarının yarısıdır.

Planımızda sözleşme başlangıç tarihinde giriş aidatı tahsil edilmez. Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir nedenle Şirketimizden ayrılmanız durumunda (Ölüm ve sakatlık hariç), birikiminizden indirilmek suretiyle giriş aidatı tahsil edilir.

Katılımcının Plandan Ayrıldığı Yıl - Giriş Aidatının Tahsil Edilecek Kısmı

0-5 (5. yıl dahil) - Alınır
6+ (6. yılın başlangıcından itibaren) - Alınmaz

Başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla Ev Hanımları Emeklilik Planına dahil olmanız durumunda giriş aidatı tahsil edilmez.

Başka bir emeklilik planından plan değişikliği ile Ev Hanımları Emeklilik Planına geçmeniz durumunda, ilk olarak dahil olduğunuz emeklilik planındaki giriş aidatı geçerli olacaktır.

Emeklilik Yatırım Fonları

AHE Bonu Fonu
AHE Likit Fonu
AHE Eurobond Dolar Fonu
AHE Eurobond Euro Fonu
AHE Dengeli Fonu
AHE Atak Fonu
AHE Alternatif Kazanç Fonu
AHE BRIC Plus Fonu

Fon Dağıtım Seçenekleri

Kod Bono Fonu Likit Fon Eurobond Dolar Fonu Eurobond Euro Fonu Dengeli Fon Atak Fonu BRIC Plus Fonu Alternatif Kazanç Fonu
ME1 %100              
DE1         %100      
DE2               %100
DE3         %80   %20 %100
AE1           %50 %50  
AE2           %100   %80
E01                
* Bu seçenekte fon dağılımını kendiniz belirleyebilirsiniz. Fon dağılımını yaparken; fon paylarının toplamı %100 olacak şekilde, %5 ve katları olarak belirleyiniz.

Kesintiler

1. Yönetim Gideri Kesintisi

Ev Hanımları Emeklilik Planı'nda ödeme yöntemine ve katkı payı tutarına göre yönetim gideri kesintisi oranı değişmektedir.

Yönetim gideri kesintisi katkı paylarının yüzdesi olarak, bireysel emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı üzerinden, katkı payı miktarı ve ödeme şekline bağlı olarak aşağıdaki oranlarda yapılır:
Katkı Payı Tutarı (TL) Ödeme Yöntemine göre Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
  Kredi Kartı - Otomatik Ödeme Talimatı Diğer
123 TL'nin altında %7 %8
123 TL (dahil) - 410 Tl arası %6 %7
410 TL (dahil) - 574 TL arası %5 %6
574 TL (dahil) - 820 TL arası %4 %5
820 TL (dahil) - 2.706 TL arası %3 %4
2.706 TL (dahil) - 8.200 TL arası %2 %3
8.200 TL (dahil) - 34.030 TL arası %1 %1
34.030 TL ve üzeri %0 %0
Katkı payı ödemelerinde, katılımcının geçmiş on iki aya ilişkin ödenmemiş katkı payı varsa bu ödemeler ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilir. Bu takdirde mahsup edilen tutardan alınacak yönetim gideri kesintisi katkı payının aylık bazdaki tutarı tespit edilerek bu tutarın denk düştüğü katkı payı aralığına karşılık gelen oranda yapılır. Mahsuplaşmadan sonra arta kalan tutar üzerinden bu tutarın bulunduğu katkı payı aralığına göre yönetim gideri kesintisi yapılır.

2. Fon İşletim Gideri Kesintisi

Plan dahilindeki her bir emeklilik yatırım fonu kapsamında fon net varlık değeri üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılır:
Fon Adı Fon İşletim Gideri kesintisi
AHE Bono Fonu %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Likit Fon %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Eurobond Dolar Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Eurobond Euro Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE Dengeli Fon %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Atak Fon %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)
AHE Alternatif Kazanç Fonu %0.0055 günlük (%2.03 yıllık)
AHE BRIC Plus Fonu %0.0070 günlük (%2.59 yıllık)


Vergi Avantajı

Ev Hanımları Emeklilik Planına dahil olarak sistemin size sağladığı vergi avantajlarından yararlanabilir, kendiniz veya eşiniz için ödediğiniz katkı paylarını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Ek Hizmetler

1. Acil Ambulans ve Sağlık Danışmanlığı Hizmeti

Geleceğin Emeklilik Planına dahil olan katılımcılardan, son bir yıl içerisinde en az bir katkı payı ödeyenlere acil durumlarda S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş. tarafından kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilir ve bu hizmetin maliyeti Şirketimiz tarafından karşılanır.

Öngörülen şartları taşıyan katılımcılar, yurt içinde 24 saat sağlık danışmanlığı ve kara ambulansı hizmeti alabilirler. Katılımcılar, 32 acil durum için S.O.S’in 24 saat hizmet veren (212) 444 4 505 numaralı telefonunu arayarak tıbbi danışmanlık hizmeti alabilir, ambulans çağırabilirler. Bu hizmet için katılımcı herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Katılımcıların acil kapsamına girmeyen durumlarda kendileri ve acil olan/olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınları için ambulans hizmetinden yararlandıkları ve bu hizmet için bizzat ödeme yapmak zorunda oldukları durumlarda ise, bu hizmet, % 20 oranında indirimli olacaktır.

Acil durumuna giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız.

2. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim

Geleceğin Emeklilik Planına dahil olan katılımcılar herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarında, Şirketimizin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarına başvurduklarında, indirimli fiyatlardan yararlanabileceklerdir. Buna göre bireysel emeklilik katılımcılarımız anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına gittiklerinde, Şirketimiz tarafından kendilerine verilen ve müşterimiz olduklarını belli eden kart ile birlikte resmi makamlarca onaylanmış kimlik belgelerini sağlık kuruluşlarının yetkililerine gösterdiklerinde, indirim oranlarından yararlanabileceklerdir.

Şirketimizin anlaşmalı olduğu tüm kurumların listesini görmek için tıklayınız.

3. Katkı Payı Ödeme Teminatı

Plana dahil olan katılımcılardan düzenli katkı payı ödeyenlere, katılımcının eşinin vefatı ya da tam ve daimi maluliyeti halinde, ya da katılımcının bekar olması durumunda kendisinin tam ve daimi maluliyeti halinde, vefat ya da tam ve daimi maluliyet durumunun gerçekleştiği tarihe kadar ödenmesi gereken katkı paylarına isabet eden süre 10 yıllık süreden indirildikten sonra kalan süreye isabet eden katkı payları düzenli olarak Şirket tarafından karşılanacaktır. Teminatlar, katılımcının eşinin evlilik birliği devam ederken vefatı veya tam ve daimi maluliyeti durumunda yürürlüğe girer. Vefat ya da tam ve daimi maluliyet durumunun gerçekleştiği tarihten; Şirket tarafından teminatın ödenmesi kesin olarak karar verildiği tarihe kadar ödenmemiş olan katkı paylarının tamamı Şirket tarafından toplu ödenip kapatılacaktır. Müteakip katkı payları, kendi vade tarihlerinde Şirket tarafından ödenecektir. Teminat altına alınan aylık katkı payı miktarı, katılımcının ödediği miktar olup, 42 yaş ve üzerindeki katılımcılar için belirlenen asgari katkı payı tutarını aşmayacaktır.