Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, kapalı kasa araçlarla yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, taşımayı yazılı olarak taahhüt ettikleri emteanın taşınması sırasında, malın uğrayacağı ziya ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları, poliçede belirlenen özel şart ve limitler dahilinde teminat altına almaktadır.


İlgili Linkler
Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları