Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası (CMR)

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak , taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.


İlgili Linkler
CMR Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu
Nakliyat Emtea Taşıma Sigortası
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları